نمایشگاه صنایع غذایی و ماشین آلات بسته بندی

مجموعه صنعتی ماشین سازی

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، ماشین آلات بسته بندی و صنایع وابسته

258بازدید
192امتیاز
image
image
image
image
نمایشگاه صنایع غذایی آفریقا

مجموعه صنعتی ماشین سازی

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، ماشین آلات بسته بندی و صنایع وابسته

  • نمایشگاه بین المللی
  • تکنولوژی پیشرفته
  • ماشین سازی تایم
  • گواهینامه بین المللی